Hvor vil det interaktive eduFLOOR fungere best?

eduFLOOR som et interaktivt projeksjonverktøy er samtidig et interaktivt gulv som gir et bredt spekter av muligheter for bruk i ulike områder . Sammensmeltingen av moro, utdanning og rehabilitering basert på MOVE viser seg å være en ideell løsning på alle didaktiske, terapeutiske og sosiale områder.

UNDERHOLDNING
REHABILITERING
UTDANNING
utdaning interaktivt gulv eduFLOOR

UNDERHOLDNING

Læring gjennom lek med eduFLOOR er en metode som styrker andre pedagogisk metoder i arbeidet med barn gjennom bruk av moderne teknologi i kombinasjon med tradisjonelle undervisningsmetoder. eduFLOOR bruker det naturlige behovet for å spille. Metoden styrer barnets oppmerksomhet på det faglige innholdet ved å stimulere syn- og hørsels- sansene og ved å bruke et system av ros i form av lyder og bilder (f.eks. smilefjes).

De største fordelene:

– læring gjennom lek og fysisk bevegelse
– utvikling av sosiale ferdigheter
– økende fysisk aktivitet
– samarbeid og kommunikasjon
– motivasjon og kreativitet

Steder for bruk:

– barnehage
– skole og samfunn
– lekeområder
– museer og kirker
– sykehus og barnehageplasser

Se FUN-pakken med spill

REHABILITERING

Interaktiv gulv er et multimedia hjelpemiddel egnet for barn under rehabilitering, når formålet er å forbedre svekket utvikling og svake intellektuelle ferdigheter. Interaktiv etasje kan brukes til å arbeide med flere metoder, for eksempel som fremgangsmåten til Felicia Affolter (ved gjenopptrening etter hjerneskade).
eduFLOOR som et «magisk teppe» er perfekt for både utdanning i spesialskoler (f.eks. i opplevelsen av verden) og integrasjon, samt i medisinske sentre (som et verktøy for å støtte nevrologiske rehabilitering av barn) og sentre for eldre (f.eks. terapi for eldre mennesker som lider av demens).

De største fordelene:

– multi-effekt: innvirkning på de fleste sansene
– støtte utviklingen av både små og store motoriske ferdigheter
– positiv innvirkning på kognitive prosesser
– ideelt for nevrologisk rehabilitering av barn

Steder for bruk:

– opplevelse av verden
– integrasjonsorienterte barnehager
– terapi for barn
– medisinske sentre
– nevrologisk rehabilitering av barn

Se REH-pakken med spill
rehabilitering interaktivt gulv,
lek i barnehagen aktiviteter i barnehagen

UTDANNING

Bruk av multimedia-verktøy har blitt en integrert del av læringsprosessen i XXI århundre. Multimedia kombinerer mange forskjellige medier som trenger hverandre: bilder, tekst, animasjon, musikk, video.
eduFLOOR er ikke bare et interaktivt gulv som kombinerer multimedia med fysisk aktivitet, men et spesielt velegnet læremiddel med et bredt spekter av spill, quiz og arrangerte læringssituasjoner som tar sikte på å støtte mental og fysisk utvikling av barnet og tar hensyn til læreplanen for førskoleutdanning og allmennutdanning.

De største fordelene:

– læring gjennom lek og fysisk bevegelse
– sunne konkurranser
– forbedring av sosial ferdighet
– samarbeid og kommunikasjon
– motivasjon og kreativitet

Steder for bruk:

– skoler
– klasserom
– pedagogiske enheter
– skolekorridorer
– dagligrom

Se EDU-pakken med spill

Hvordan ville du bruke det interaktive gulvet?

Vi kontakter deg gjerne!

Dersom du ønsker å bestille eller dersom du har flere spørsmål, klikk på knappen under

Bestilling / Spørsmål